Yksityisyyden suoja

Moonsoft Oy on sitoutunut kunnioittamaan yksityisyytesi suojaa

Haluamme tarjota kaikille turvallisen ja miellyttävän selailukokemuksen. Noudatamme toiminnassamme Suomen lakeja, hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä elinkeinoelämän yleisesti hyväksymiä pelisääntöjä.

Moonsoft Oy:n asiakkailleen tarjoamat Internet-sivut ja muut sähköiset palvelut (mukaan lukien osoitteet www.moonsoft.fi sekä www.moonsoft.net) saattavat kerätä henkilö- ja yhteystietojasi. Näitä tietoja käytämme tilausten toimittamiseen, laskutukseen, asiakaspalvelun parantamiseen ja palveluiden tarjoamiseen sekä tuotetiedottamiseen ja markkinointiin. Antamiasi tietoja emme luovuta ulkopuolisille muuten kuin tilausten käsittely vaatii. Jos maksat ostoksesi luottokortilla, emme säilytä kortin tietoja sen jälkeen kun tilauksesi on käsitelty.

Internet-sivujemme selailu ei vaadi henkilötietojen antamista, vaan voit selata niitä nimettömänä. Teknisesti Internet-sivumme saattavat käyttää aika-ajoin ns. keksejä eli evästeitä (engl. cookies). Nämä keksit sisältävät satunnaisesti luodun tunnisteen, jota käytetään mm. ostoskoritoiminnallisuuden ylläpitämiseen. Kekseissä ei välitetä suoraan henkilötietojasi. Voit halutessasi selailla sivujamme myös salattua yhteyttä käyttäen. Ostoskoritoiminnallisuus hyödyntää sertifikaatteihin perustuvaa SSL-salausta. Voi varmistaa salauksen toiminnan omasta web-selaimestasi.

Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön eikä niitä käytetä markkinoinnissa tai sen kohdentamiseen Moonsoftin toimesta.

Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmätieto- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi osoitteessa https://www.google.com/settings/ads Google Analytics seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä Chrome selaimen lisäosalla ja muilla vastaavilla.

Internet-sivumme keräävät vierailijoista myös teknisiä lokitietoja. Käytämme näitä tietoja tekniseen laaduntarkkailuun sekä palvelumme kehittämiseen. Emme kuitenkaan yhdistä näitä tietoja antamiisi henkilötietoihin, elleivät viranomaiset tätä erillisestä, painavasta syystä Moonsoft Oy:ltä vaadi.

Tietosuojaseloste


Seloste Moonsoft Oy:n markkinointirekisteristä.

Rekisterinpitäjä on Moonsoft Oy. Yhteyshenkilönä toimii yrityksen toimitusjohtaja Juha Piispa (yhteystiedot). Teknisestä toteutuksesta vastaa yrityksen oma henkilöstö.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään markkinointimateriaalin jakeluun, tiedottamiseen sekä asiakassuhteiden ylläpitoon sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Asiakasrekisteristä poimitaan ostohistorian perusteella käytettyjä yhteystietoja käytettäväksi markkinointitarkoituksiin. Postituksissa saatamme käyttää ulkopuolisia postitusyrityksiä erillisellä toimeksiannolla.

Rekisteriin talletetaan yhteystiedot postituksia varten. Jos kyseessä on sähköpostitse tapahtuva jakelu, kysymme myös sähköpostiosoitetta. Tavallisiin (fyysisiin) postituksiin kohdistetut tiedot ovat yhdistetty myyntijärjestelmämme kanssa. Sähköisen postituslistan tiedot ovat käyttäjän omien tietojen osalta täysin muokattavissa, jolloin käyttäjä voi muuttaa, korjata sekä tarkistaa omat tietonsa koska tahansa ja sen tietoja ei erikseen ylläpidetä lukuun ottamatta pyyntöjä poistua listalta. Myös sähköpostiosoitteen toimimattomuus (sähköposti ei mene perille) johtaa tietojen poistamiseen postitusjärjestelmästä.

Asiakassuhteen tietoja säilytetään koko asiakassuhteen jatkumisen ajan. Muualta tulleita rekistereitä säilytämme rekisterin antajan kanssa sovitun ajan, mutta korkeintaan neljä (4) vuotta. Tällaisia rekistereitä ovat esimerkiksi ohjelmistovalmistajien antamat rekisterit, joissa henkilö on antanut suostumuksensa ohjelmistovalmistajalle nimien käytöstä markkinointiin, mukaan lukien kolmannet osapuolet (tässä: Moonsoft Oy).

Annettuja tietoja säilytetään erillisessä palvelinverkossa. Internet-sivuillamme tehtävien kyselyiden, ilmoittautumisien ja palautelomakkeiden tiedot on suojattu salatulla SSL-yhteydellä. Jotkin lomakkeet on mahdollista täyttää anonyymisti ilman yhteystietoja.

Yksityishenkilöillä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan Moonsoft Oy:n toimitusjohtaja Juha Piispalle (yhteystiedot).

Rekisteriseloste

Tietosuojalain mukainen seloste on nähtävissä erillisellä sivulla.

Viimeksi tarkistettu: Espoossa 16.8.2021.