Oikeudellinen tiedote

Moonsoft - Rekisteriseloste

Moonsoft Oy
Y-tunnus 1912540-1
Vaisalantie 2-8
FI-02130 Espoo
Puh. 0207 439 500
sales@moonsoft.fi

Juha Piispa

Markkinointirekisteri

Rekisterin tiedot ovat yhdessä järjestelmässä, jonka tehtävä on toimia yrityksen markkinointirekisterinä.

Markkinointirekisteristä tulemme poimimaan käytettyjen ohjelmistojen ja ilmoitetun kiinnostuksen mukaisia ohjelmistoja, joihin kohdistamme informatiivista markkinointia.

Tämä markkinointimateriaali voi olla tuotekeskeistä tai tuotteeseen oleellisesti liittyvää informaatiota kuten seminaareja ja koulutustilaisuuksia tai ohjelmistoihin liittyviin teknologioihin ja palveluihin liittyviä tarjouksia tai muuta informatiivista tietoa.

Ylläpidämme myös sähköisiä postituslistoja, jotka muodostavat markkinointirekisteristä täysin erillisen järjestelmän. Tämän rekisterin tietosisältö ja käyttötarkoitus on samankaltainen, mutta siinä henkilö antaa suostumuksensa vain sähköpostilla tapahtuvaan informointiin.

Saatamme myös ylläpitää muita vastaavia rekistereitä, jotka on tarkoitettu tilapäiskäyttöön, esimerkiksi erilaisten arvontojen järjestämiseen. Tällaisten rekisterien tiedot hävitetään käytön jälkeen.

  • Yrityksen nimi
  • Henkilön nimi
  • Osoite
  • Osoitetietojen lähde
  • Yhteystietojen saamisaika sekä erääntymispäivä
  • Yhteystietoon liittyvä lisämäärite (Seminaari, ohjelmisto, teknologia jne)
  • Mahdollisia tietoja ostetuista ohjelmistolisensseistä.

Nimiä kerätään tapahtumissa erillisellä lomakkeella, jossa henkilö ilmoittaa kiinnostuksensa kohteet. Lisäksi ohjelmistojen valmistajat, tukkurit tai muut vastaavat tahot voivat antaa nimiä rekisteriimme joko yhtä käyttökertaa varten tai pysyvään käyttöön.

Tällöin nimien antajana toiminut taho on kysynyt luvan henkilöltä yhteystietojen antamiseen yhteistyökumppanille markkinointi- ja informointitarkoitusta varten. Tätä lupaa kysytään usein siinä vaiheessa, kun henkilö rekisteröityy valmistajan palveluun esimerkiksi webissä.

Kun valmistajat, tukkurit tai vastaavat tahot antavat Moonsoftille tietoja, suorittaa nimien antaja tietojen tarkastuksen. Moonsoft ei voi ottaa vastuuta yritykselle toimitettujen tietojen tarkistamisesta tai oikeellisuudesta.

Perusteena on informoida muutoksista, tapahtumista, tarjouksista tai uusista ohjelmaversiosta valmistajan/toimittajan tekemien tai edustamien ohjelmistojen käyttäjiä tai niistä kiinnostuneita henkilöitä.

Tietoja ei anneta yrityksen ulkopuolisten tahojen pysyvään käyttöön. Nimiä voidaan toimittaa postitusyrityksille tai vastaavaan käyttöön yhtä tarkoitusta varten.

Mahdollisissa kilpailuissa kerätään myös osoitetietoja, mutta niiden ainoa tarkoitus on mahdollisten palkintojen toimittaminen ja arvontaan liittyvä informatiivinen tiedottaminen.

Tietoja toimitetaan joko tarramuodossa tai sähköisesti. Sähköinen käsittely tapahtuu Microsoft Excel-, XML- tai CSV-muodossa.

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

A. Manuaalinen aineisto

Muutetaan tarvittaessa sähköiseen muotoon. Muuten säilytetään lukitussa ja valvotussa ympäristössä.

B. ATK:lle talletetut tiedot

Sähköinen aineisto säilytetään suojatussa palvelinverkossa, jossa käyttöoikeuksia ja käyttötapoja valvotaan. Säännölliset varmuuskopiot huolehtivat tietojen säilyvyydestä.

Tarkistettu: Espoossa 16.8.2021.